Laitila Coating on kansainvälistyvä mekaniikan järjestelmätoimituksia ja osakokoonpanoja tarjoava täyden palvelun sopimusvalmistuskumppani eri teollisuudenalojen kone- ja laitevalmistajille. Toimintamme keihäänkärkenä ovat metalliosaaminen ja erilaiset pintakäsittelyteknologiat sekä asiakkaan laadukas palvelu läpi tuotantoketjun - aina tuotteen suunnittelusta valmistukseen ja lopputoimitukseen saakka. Tarjoamme sopimusvalmistusta kokonaispalveluna ja tuomme lisäarvoa asiakkaillemme helpottamalla laadun kokonaishallintaa.

Kokonaispalvelu tuo asiakkaille laadun riskinhallinan kannalta myös muita etuja kuten joustavuutta ja kilpailukykyä. Kun tuotantoketjun useampi osa on meidän vastuulla, voidaan esimerkiksi materiaalien ja tavaroiden turhaa siirtelyä vähentää. Tämä keventää asiakaidemme hallintoa ja tuo myös ekologisia hyötyjä. Kokonaispalvelun kehittäminen edellyttää niin osaamisemme kuin tuotantomme konekannan jatkuvaa kehittämistä. Olemme esimerkiksi  investoineet viimeisen kahden vuoden aikana kokoonpanohalliin, ohutlevytuotannon kilpailukyvyn ja kapasiteetin parantamiseen sekä lastuavaan tuotantoon.

Kehitystoimenpiteiden toteutuksessa ympäristövastuu ja hankintojen kestävyys ovat toimintamme keskiössä. Noudatamme toiminnassamme ISO14001:2015-ympäristöjärjestelmästandardia. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous ovat merkittäviä osa paitsi tuotantomme kehitystä, myös koko yrityksemme kehityslinjauksia. Esimerkiksi jätemäärän ja sähkön kulutuksen vähentäminen ovat konkreettisia ja helposti mitattavissa olevia tavoitteitamme osana ympäristövastuutyötämme. Ympäristövastuullisuuden lisäksi  kestävyysajattelu ulottuu myös asiakassuhteidemme hallintaan ja kumppanuuksiemme hyvään hoitoon. Vastuullisuus ei ole vain yksittäisiä toimenpiteitä, vaan ennemminkin toimintapa, joka ohjaa toimintaamme yhdessä arvojemme kanssa.