”Laadunhallinta on toteuttava siten, että se kattaa koko toiminnan yrityksessä”, sanoo Laitila Coatingin laatupäällikkö Juha Rantanen. Laadunhallinnan ISO 9001 -standardi luo hyvän perustan tähän.

”Standardien avulla laadun kehitystyö on kokonaisvaltaista ja systemaattista”, Juha kertoo. Standardien lisäarvo on luonnollisesti myös se, että niiden avulla voimme todentaa laadunhallinnan sidosryhmillemme. Laatujärjestelmät antavat myös hyvän pohjan yhteistyöhön sidosryhmien kanssa. Laitila Coatingilla on sertifioidut laatu- (ISO9001) ja ympäristöjärjestelmät (ISO14001).

Miten laadunhallinta sitten näkyy päivittäisessä työssä?  ”Laadunhallinta on juuri sitä mitä nimikin antaa ymmärtää. Esimerkiksi tuotannossamme sen tarkoittaa laatutarkastuksia työvaiheissa, mittakoneella tai mittavälineillä unohtamatta tietysti visuaalista laaduntarkkailua", Juha vastaa. 

Asiakaspalvelussa puolestaan laadunhallinta konkretisoituu ajantasaisena ja säännöllisenä viestintänä asiakasrajapinnassa ja yhteistyökumppaneiden kanssa. "Meillä on hyvät toimintatavat ja työkalut sisäiseen tiedonkulkuun. Se on tärkeää niin asiakasviestinnän kuin jatkuvan kehittämisen kannalta”, Juha sanoo.

Laadunhallinnan kehittämiselle ulkoiset tekijät ovat tuoneet viime vuosina normaalia enemmän haasteita. Komponentti- ja materiaalipula ovat tulleet tutuksi alamme toimijoille. Laadunhallinnassa ovat korostuneet materiaalivirrat ja niiden hallinta.  ”Kun materiaalien saatavuuden ennakointi on vaikeutunut, ovat avoin yhteistyö ja ajantasainen viestintä niin asiakkaiden kuin toimittajien kanssa avaintekijöitä laadunhallinnassa”, Juha päättää.

"Meillä on hyvät toimintatavat ja työkalut sisäiseen tiedonkulkuun. Se on tärkeää niin asiakasviestinnän kuin jatkuvan kehittämisen kannalta", kertoo laatupäällikkömme Juha Rantanen.