pines

Ympäristö

Kehitämme toimintojamme jatkuvasti minimoidaksemme jätemääriä ja kuluttaaksemme vähemmän energiaa:

  • Meillä on käynnissä investointiohjelma energiatehokkuuden parantamiseksi.
  • Tuemme kiertotaloutta suosimalla kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöä ja kierrättämällä kaikki jatkokäyttöön soveltuvat jätteet.
  • Tuotannossa käytetyn metallin kierrätystavoitteena on 100%.
  • Yrityksellämme on aluehallintoviraston myöntämä ympäristölupa, ja noudatamme lainsäädännössä säädettyjä ympäristödirektiivejä.
  • Noudatamme ISO14001:2015 ympäristöjärjestelmästandardia toiminnassamme.
DSC_8332

Toimintapolitiikka

Laitila Coating Oy toimittaa pintakäsittelyä ja sopimusvalmistuspalveluita asiakkaiden tilausten mukaisesti. Pyrkimyksenä on rakentaa liiketoiminta partnership tyyppiselle tiiviille ja luottamukselliselle yhteistyölle asiakkaidemme kanssa.

Varmistamme asiakkaidemme vaatimukset, määrittelemme tuotteet ennen tuotannon aloitusta, sekä noudatamme sovittuja aikatauluja.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja tehokkuuttamme mm. ilmenneiden poikkeamien ja jatkuvanparantamisen kautta. Suoritamme korjaavat toimet hallitusti, sekä toteutamme ennaltaehkäisevät toimet huolellisesti.

Tehostamme toimintaamme ympäristömme hyväksi, tunnistamalla merkittävät ympäristönäkökohtamme, asettamalla ympäristöpäämäärät, sekä niille tavoitteet. Noudatamme toiminnassamme lakeja, asetuksia, sekä viranomaismääräyksiä.

DSC_8582

Työhyvinvointi

Työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat tärkein prioriteettimme, ja kehitämme niitä jatkuvasti. Olemme sitoutuneet:

  • Turvallisten työolojen varmistamiseen jatkuvalla riskien arvioinnilla ja kehittämisellä.
  • Hyvinvoinnin seurantaan osana päivittäistä valvontatyötä sekä työterveyssuunnitelmamme työkaluilla.
  • Kannustamaan henkilöstöä kehittämään ammattitaitoaan.
DSC_8722

Laaduntarkistus

Laatujärjestelmämme perustuu ISO-9001:2015 standardiin ja on LRQA:n sertifioima. Dokumentoidun laatujärjestelmämme mukaisesti täytämme asiakkaittemme vaatimukset ja  pyrimme myös ylittämään nämä vaatimukset.