Laitila Coating on kansainvälistyvä mekaniikan järjestelmätoimituksia ja osakokoonpanoja tarjoava täyden palvelun sopimusvalmistuskumppani kone- ja laitevalmistajille. Yrityksen toiminnan keihäänkärkenä ovat metalliosaaminen ja erilaiset pintakäsittelyteknologiat sekä laadunhallinta läpi tuotantoketjun aina tuotteen suunnittelusta valmistukseen ja lopputoimitukseen saakka.

Laitila Coating varmistaa asiakkaiden tuotantovirtojen sujuvuuden myös kansainvälisesti

"Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet kansainvälistymiseen. Laitila Coatingin vahvuudet – tuotannon joustavuus, kokonaisratkaisut, toimitusaika ja toimitusvarmuus – ovat nousseet meillä yhä vahvemmiksi kilpailuvalteiksi paitsi Suomessa, mutta myös kansainvälisesti. Samaan aikaan viennin kehittämistyön kanssa olemme aloittaneet brändityön, jotta saamme viestittyä entistä selkeämmin asiakashyödyt niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla", Laitila Coatingin toimitusjohtaja Kai Salo kertoo.

Laitila Coatingin pintakäsittelyosaamisella on pitkä, yli 40-vuotinen historia. Vuodesta 2007 alkaen yritys on kuitenkin laajentanut palveluvalikoimaansa asteittain; ensin ohutlevytuotteiden ja virtakiskojen valmistukseen edeten kohti kokonaisvaltaisten sopimusvalmistuspalveluiden – järjestelmätoimitusten, osakokoonpanojen, komponenttivalmistuksen sekä pintakäsittelypalveluiden – tarjoamista. Tänä päivänä yritys palvelee useita eri teollisuuden aloja aina energiateollisuudesta autoteollisuuteen ja lääketieteen komponenttitarpeisiin saakka.

Kasvu, kehitys ja kansainvälistyminen edellyttävät ennen kaikkea osaavia ja hyvinvoivia työntekijöitä. Teknologioiden kehitys on yrityksille yleisesti, ja myös Laitila Coatingille, yhtä aikaa sekä haaste että mahdollisuus – työ itsessään voi helpottua ja nopeutua, mutta henkilöstön osaamisvaatimukset laajenevat sitä mukaa, kun hallittavia teknologioita tulee lisää. Ammattitaitoinen henkilöstö on yksi menestyksen kulmakivistä myös Laitila Coatingille. Yritys rekrytoikin jatkuvasti alan osaajia ja kouluttaa henkilökuntaansa ajan ja alan vaatimusten mukaisesti.

Metalligence tulevaisuuden kasvunäkymien perustana

Laitila Coatingin tulevaisuuden tavoitteena on yhdistää metalli ja äly. Tästä prosessista yritys käyttää nimitystä Metalligence. Metalligence-ajattelussa keskiössä ovat digitalisaatio, moderni konekanta, metalli- ja pintakäsittelyteknologiaosaaminen sekä henkilökunnan tietotaito.

Tuleville vuosille yritys on ennakoinut voimakasta kasvua, jota puoltaa Metalligencen lisäksi markkinoiden avautuminen yhä voimakkaammin myös Suomen ulkopuolelle.

"Monelle tulee yllätyksenä, että meiltä saa koko mekaniikan tuoteperheen", kertoo Kai Salo. Kuvassa (vas) Kai Salo ja tehtaanjohtaja Petri Kallio.