Kehitystoimenpiteiden ja kasvun keskellä ympäristövastuu, ympäristön huomiointi ja hankintojen vastuullisuus ovat Laitila Coatingilla toiminnan keskiössä. Energiatehokkuuden parantaminen ja kiertotalous ovat merkittäviä osia paitsi tuotannon kehityksessä, myös koko yrityksen kehityslinjauksissa. Esimerkiksi jätemäärän ja sähkön kulutuksen vähentäminen ovat konkreettisia ja helposti mitattavissa olevia tavoitteita, jotka on määritelty yrityksemme ympäristövastuullisuuden osatekijöiksi. Meillä on käynnissä myös investointiohjelma energiatehokkuuden parantamiseksi. Toiminnassamme noudatamme ISO14001:2015-ympäristöjärjestelmästandardia.

Ympäristövastuullisuuden lisäksi Laitila Coatingilla vastuullisuusajattelu ulottuu myös asiakassuhteiden hallintaan ja kumppanuuksien hyvään hoitoon. Haluamme luoda asiakkaillemme lisäarvoa osana heidän tuotantovirtaa. Henkilöstömme ammatillisen osaamisen kehittäminen on avainasemassa, jotta pystymme yrityksenä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin. Meille tärkeää tarjota työntekijöillemme turvallinen työympäristö, jossa kannustetaan oma-aloitteellisuuteen ja jatkuvaan parantamiseen.  Kuten missiomme Metalligenze sen tiivistää, niin haluamme olla enemmän kuin metalliosaaja - haluamme yhdistää älyn metalliin.